Moeilijk gedrag leren begrijpen en ombuigen met de observatie en verandermethhodiek

Voor wie

Voor iedereen die op zoek is naar een duidelijke en eenvoudige manier om moeilijk gedrag te leren begrijpen en om te buigen, zowel in de eigen privé situatie als op het werk.

Wat is moeilijk gedrag

Gedrag van anderen waarmee wij moeite hebben

Enkel

Enkele  voorbeelden:

- De puber thuis die al weken weigert zijn kamer op te ruimen.  
- Kinderen die telkens weer ruzie maken op de achterbank van de auto.
- De partner die uit zijn of haar slof schiet. 
- De zorgvrager op het werk die zo boos kan worden onder de douche.                                           -

Vaak als we geconfronteerd worden met moeilijk gedrag reageren we hier meteen op; actie - reactie en meestal niet met het gewenste gevolg…..

Wat gaan we leren?

Met deze training leren we met de observatie en verandermethodiek om wel het gewenste gedrag te bereiken.

De training bestaat uit 3 delen.

Deel 1: observeren

- Leren om heel concreet het gedrag van de ander te bekijken en beschrijven   
- Zoeken naar de mogelijke redenen die de ander heeft voor het moeilijke gedrag.
- Inzichtelijk maken van de gevolgen van het gedrag die het gedrag in stand houden.

 

Kort gezegd: we leren om de moeilijke situatie allereerst te observeren en analyseren met de stappen: Wat doet de ander concreet, waarom doet de ander dit en wat is het gevolg voor de ander?

De deelnemers krijgen na de eerste bijeenkomst een opdracht mee naar huis om zelf te oefenen met het maken van deze observatie en analyse.

Deel 2: ombuigen

- Bespreken huiswerkopdracht
- Volgens de stappen van deel 1 gaan we nu onze focus leggen op de situatie zoals we die wensen.
- Beschrijven van het gewenste gedrag.
- Welke redenen voor het moeilijke gedrag kunnen we wegnemen  
- Hoe kunnen we het gewenste gedrag uitlokken en stimuleren?
- Op zoek gaan naar manieren om het gewenste gedrag te bekrachtigen

De deelnemers krijgen na de tweede bijeenkomst een opdracht mee naar huis om zelf te oefenen met de observatie en verandermethodiek.

Deel 3: veranderen en borgen

- Bespreken huiswerkopdracht
- Theorie over het veranderen van gedragspatronen
- Leren om veranderplan uit te werken, in combinatie met een uitwerking van een actieplan

Kosten

Deze training kan zowel op inschrijving gevolgd worden in onze eigen trainingsruimte in Eersel, als in-company worden aangeboden aan groepen binnen uw organisatie.

Inschrijven voor de workshop in onze trainingsruimte kan via de agenda op deze website, onder het kopje 'programma 2016'. De kosten voor de 3 bijeenkomsten zijn €125,- incl. btw, bij een minimale deelname van 4 personen.

De in-company training is geschikt voor groepen tot 15 personen, de training wordt gegeven in 3 bijeenkomsten van 2 uur en kost 3 keer €300,- euro excl. reiskosten en 21% btw.

Voor nog meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u de uitgebreide programmagids opvragen via het contactformulier.