Algemene workshops en trainingen

Deze algemene workshops en trainingen zijn niet direct gericht op de gezondheidszorg, in tegenstelling tot de rest van ons aanbod. In de training over omgaan met moeilijk gedrag hebben we bijvoorbeeld een professionele begeleidingsmethodiek zo vertaald en uitgelegd dat een ieder er in zijn eigen situatie mee aan de slag kan.

U kunt de algemene workshops en trainingen volgen met een groep, maar u kunt zich hiervoor ook individueel inschrijven via de agenda op deze website.

Klik hier voor meer in informatie over moeilijk gedrag leren begrijpen en ombuigen met de observatie en verandermethodiek of de workshop mindmappen.

Workshop volgens Wikipedia:

"Een workshop is een activiteit waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over het onderwerp van de workshop. Anders dan bij traditionele vormen van onderwijs speelt actieve deelname een belangrijke rol.Het is een vorm van onderwijs waarbij theorie- en praktijkonderwijs gelijktijdig plaatsvinden. Terwijl een docent een onderwerp uitlegt, laat deze gelijk zien hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden. Daarna wordt van de deelnemers verwacht dat zij het vertelde actief toepassen tijdens de workshop."


Wanneer we kennis als 

parachutes vrij door de lucht 

laten zweven zorgt dat voor 

een massale verspreiding....