Geevers scholing is opgericht door Gijske Geevers, in samenwerking met Marcel Geevers en als onderdeel van Geevers Zorg; een totaal pakket aan diensten gericht op kwaliteitsbewaking en verbetering binnen de zorgsector.

Ieder vanuit onze eigen invalshoek en met onze eigen kennis en kunde zijn wij beiden al vele jaren bezig met het werken aan kwaliteitsverbetering binnen de zorgsector. Het is onze ervaring dat het inzetten van een enkel instrument om kwaliteit te verbeteren op langere termijn vaak niet zorgt voor de beoogde effectieve en blijvende verbetering.

" Medewerkers bijscholen over een thema wanneer beleid en werkafspraken ontbreken, op beleidsniveau de organisatie inrichten op een hoge mate van zelfsturing terwijl teams nog worstelen met samenwerken, een nieuwe manier van werken implementeren wanneer medewerkers de vertaalslag van theorie naar de eigen praktijk niet kunnen maken. Wanneer verschillende elementen tijdens het uitvoeren van een kwaliteitsverbetering niet aanwezig en op elkaar afgestemd zijn, wordt het al snel een moeizaam en frustrerend proces.


Onze ervaring dat er meer voor nodig is om een organisatie daadwerkelijk verder te brengen bij het verbeteren van bepaalde diensten of processen heeft ons er toe gebracht het totale aanbod van Geevers Zorg te ontwikkelen.Gijske Geevers; dynamisch en deskundig.       
Verpleegkundige gehandicaptenzorg en ouderenzorg, trainer.

Als verpleegkundige heb ik mij gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van trainingen, workshops en scholingen over veel verschillende onderwerpen binnen de gezondheidszorg.
Mijn stijl van lesgeven is dynamisch, persoonlijk en interactief. Ik wil telkens opnieuw bewijzen dat leren leuk is en combineer verschillende leerstijlen binnen elke les. Bij mij geen saaie powerpoint-presentaties maar creatief en uitnodigend lesmateriaal wat ik zelf ontwikkel. Door de combinatie van deskundigheid en sociale vaardigheden sluit ik makkelijk aan bij medewerkers uit alle lagen en sectoren van de organisatie. Van mijn deelnemers verwacht ik inzet en betrokkenheid, ik daag hen uit een stapje verder te gaan en zelf de regie te nemen over hun deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei.


Marcel Geevers; inspirerend en innovatief.
Manager ouderenzorg, gehandicaptenzorg en sociale opvang.  


Na mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik veel werkervaring opgedaan binnen diverse onderdelen van de gehandicaptenzorg en ben ik, na leiding te hebben gegeven aan diverse projecten, doorgegroeid als manager.

Sinds 2011 ben ik als interim manager ingezet voor diverse projecten. Deze projecten zijn voornamelijk gericht op scheiden wonen en zorg, verhuizing van locaties en vormen van zelfsturende/resultaat verantwoordelijke teams.

Mijn feeling met de werkvloer en de dagelijkse praktijk ben ik nooit kwijt geraakt en dit heeft van mij een realistische en praktische manager gemaakt. Deze praktische kant koppel ik graag aan het vormgeven, uitwerken en uitdragen van de visie en beleid van een organisatie. Door mijn creativiteit en  'out of the box-denken' ben ik vaak in staat met vernieuwende en eenvoudige oplossingen te komen in soms complexe situaties. Als 'mensenmens' heb ik een diepe en oprechte interesse in de mensen waar ik mee samenwerk en ben ik een stimulans in hun (persoonlijke) ontwikkeling en groei. Ik ben in staat om medewerkers, management en directie te stimuleren en te motiveren waardoor er goede verbinding gelegd kan worden tussen visie, beleid en waarden waarvoor de organisatie en medewerkers staan.