Zinvolle activiteiten aanbieden aan mensen met dementie

Deze inspirerende workshop boordevol creatieve voorbeelden en leuke activiteiten is vorig jaar ontwikkeld op vraag van een woonzorgcentrum. Het bleek dat veel zorgmedewerkers in de praktijk moeite hebben met het invullen van het welzijnsaspect binnen de zorg. Medewerkers zijn gewend en geschoold in het verplegen en verzorgen van zorgvragers, maar hebben nog weinig ervaring met het invulling geven aan een passend dagprogramma. Deze workshop richt zich op het aanbieden van eenvoudige dagelijkse dingen en kleine activiteiten die met de juiste materialen en weinig voorbereiding makkelijk aangeboden kunnen worden.

Inmiddels is deze workshop uitgegroeid tot onze ‘bestseller’ en hebben veel organisaties en zorgteams hun voordeel gedaan met de opgedane kennis en inspiratie.

De workshop is heel praktisch van opzet, er is veel voorbeeldmateriaal aanwezig en de deelnemers gaan actief met diverse voorbeelden en spelletjes aan de slag.

De volgende thema’s komen aan de orde:

- een korte introductie op dementie in de vorm van een quiz
- drie basisprincipes over de werking van onze hersenen
- de vier fasen van ik-beleving bij dementie en hoe deze te herkennen zijn
- het toepassen van de begeleidingsstijlen ROB, reminiscentie, valideren en zintuigactivering
- doelstellingen en de juiste voorwaarden voor het uitvoeren van activiteiten    


Drie basisprincipes over de werking van onze hersenen, uit de wondere wereld van dementie.

Het laatste deel van de workshop is een brainstromsessie waarin de deelnemers zelf zoveel mogelijke passende en uitvoerbare activiteiten gaan bedenken en hier vervolgens allemaal één activiteit van kiezen die ze verder uitwerken en in de praktijk uit gaan voeren.

Na het volgen van deze workshop kunnen uw medewerkers een passende keuze maken uit verschillende begeleidingsstijlen en deze bewust toepassen, hebben zij kennis gemaakt met diverse activiteiten en spelletjes en kunnen zij het aanbieden van een activiteit afstemmen op de fase van ik-beleving van de dementerende.

Kosten

Gezien het interactieve programma is deze workshop niet geschikt voor grote groepen, het maximale aantal deelnemers is 15. De kostprijs voor de workshop is 450 euro excl. reiskosten en 21% btw.