COMMUNICATIE EN GASTVRIJHEID

Wanneer u een positieve verandering teweeg wilt brengen in hoe een team met elkaar en anderen omgaat en communiceert kan deze training uitkomst bieden.

Feedback door video-interviews en teamreflectie.   

Het unieke van deze training is de zeer directe manier van feedback op de eigen praktijksituatie. Voorafgaande aan de workshop interview ik enkele personen die direct betrokken zijn bij het team (cliënt, familie en disciplines) en maak hiervan filmopnames. Het team wordt enkele weken voor de training schriftelijk uitgenodigd zichzelf te observeren en te reflecteren op hun functioneren op dit gebied. Tijdens de training bekijken en bespreken we deze opnames en de bevindingen van de teamleden zelf. We gaan direct aan de slag met de informatie uit deze interviews door deze te analyseren, te valideren en waar nodig verbeterpunten op te stellen.


Communicatie
Waar mensen samenzijn en samenwerken wordt doorlopend gecommuniceerd; verbaal of non-verbaal, bewust of onbewust. Hoe een boodschap overkomt bij de ander hangt vaak meer af van de manier waarop we met elkaar communiceren dan van de inhoud. Helaas zijn we ons hier in de alledaagse drukte niet altijd bewust van en sluipen er bepaalde gewoontes of patronen in de manier waarop we communiceren. Tijdens deze training maak ik aan de hand de theorie over klantvriendelijk en professioneel communiceren en een aantal oefeningen de deelnemers hier weer bewust van.
  


 


Gastvrijheid
De tijd dat gastvrijheid of Hostmanship een horeca aangelegenheid was is lang voorbij. Inmiddels worden binnen vele sectoren en bedrijfstakken, profit en non-profit, medewerkers getraind in de gastvrijheid. De gezondheidszorg blijft hierin niet achter, ook onze 'klanten' zijn kritischer geworden. Zorgvragers en hun naasten gaan op zoek en kiezen nu veel bewuster een plek waar ze zich goed voelen. Uit onderzoek blijkt dat gastvrijheid een belangrijke rol speelt in de keuze voor een organisatie en de ervaren tevredenheid tijdens het verblijf.

De kern van gastvrijheid is zorgen dat de ander zich welkom voelt, de ander op zijn gemak stellen, oprechte aandacht geven en zijn verwachtingen overtreffen.

Tijdens deze training gaan we na een introductie op wat gastvrijheid is en wat het voor dit team betekent, werken met de video feedback. Zien en horen hoe anderen onze gastvrijheid ervaren is een krachtig middel om de koers te bepalen. 'Wat vinden we belangrijk, wat gaat goed, waar lopen we tegenaan, wat kunnen we samen beter en hoe pakken we dat aan?' Dat zijn vragen die het team zal gaan beantwoorden zodat ze hier in de praktijk direct mee verder kunnen.


Kosten
Deze training duurt ongeveer 3 uur en is vanwege het interactieve karakter geschikt voor groepen tot 15 personen. De kostprijs voor deze training bedraagt 450 euro. De uren ter voorbereiding van de training voor het maken van de interviews en het verzamelen van de informatie van het team worden gedeclareerd à 50 euro per uur. Genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en 21% btw.