Als team omgaan met agressie volgens het crisisontwikkelingsmodel

Agressie op de werkvloer is helaas zowat dagelijkse kost voor medewerkers binnen de gezondheidszorg. Maar beschikken uw medewerkers over genoeg bagage om hier veilig en professioneel mee om te gaan? En staan zij hierin ook sterk als team?

Binnen Geevers scholing hebben we veel ervaring in zowel het direct begeleiden en hanteren van agressie bij zorgvragers als in het ondersteunen en coachen van zorgteams hierbij. We hebben positieve ervaringen in het werken met het crisisontwikkelings-model. Dit model helpt om de opbouw van agressie te herkennen en geeft voor iedere fase in deze opbouw duidelijk weer wat wel of niet te doen. Zo kan er in teamverband goed geobserveerd worden om vervolgens duidelijke afspraken te maken over het omgaan met agressie en hierin één lijn te trekken samen sterk.

Een training of traject rondom agressie kan worden opgebouwd uit meerdere onderdelen. Afhankelijk van de mogelijkheden en de behoefte binnen uw organisatie stelt u zo een ‘traject op maat’ samen.

De algemene training ‘werken met het crisisontwikkelingsmodel’

In deze training van 3 uur worden de volgende onderdelen behandeld:
- mogelijke oorzaken van agressie en de basisprincipes uit de territoriumleer
- de opbouw van agressie in fasen en het herkennen van deze fasen
- welke acties kunnen genomen worden in welke fase volgens het crisisontwikkelingsmodel
- het invullen en werken met het crisisontwikkelingsmodel als team.


De aanvullende training ‘lichaamstechnieken binnen het crisisontwikkelingsmodel’

In deze training van 2 uur staan we stil bij het lichamelijke aspect van agressie. Wanneer mensen geconfronteerd worden met agressie kennen we drie oer-reacties die ons ingegeven worden door onze Amygdala (het crisiscentrum in onze hersenen). Deze zijn vluchten, vechten of bevriezen. Het is belangrijk dat de deelnemers van zichzelf en hun directe collega’s weten welke reactie zij hebben om hier vervolgens bewust mee om te leren gaan. We trainen de juiste basis houding en ademhaling bij dreigende agressie en leren risico’s te minimaliseren door strategisch de juiste positie te kiezen. Ook oefenen we enkele basistechnieken voor het afweren van slagen, het vrijkomen uit grepen en het veilig meenemen van de agressieve zorgvrager. Deze technieken zijn zorgvuldig geselecteerd voor het toepassen bij oude en kwetsbare zorgvragers. De training lichaamstechnieken wordt verzorgt door 2 ervaren trainers met kennis van DDG technieken zoals deze ook binnen de GGZ worden toegepast.


De algemene en aanvullende training specifiek gericht op een bestaande probleemsituatie

Na observatie en analyse van een bestaande probleemsituatie ontwikkelen we een training rondom deze specifieke situatie voor het zorgteam. Hierin zijn dezelfde onderdelen opgenomen als in de algemene trainingen, maar nu toegespitst op de eigen situatie. Het voordeel hiervan is dat de deelnemers heel gericht naar deze ene situatie leren kijken en tegelijkertijd het crisis-ontwikkelingsmodel als methodiek leren toepassen. We hebben erg positieve ervaringen in het hanteerbaar maken van moeilijke situaties op de werkplek in een kort tijdbestek wanneer een zorgteam gezamenlijk deze training volgt. Het heeft de voorkeur dat ook leidinggevende, teamcoach, psycholoog en andere direct betrokken disciplines deze training meevolgen.Het crisisontwikkelingsmodel als methodiek om de opbouw van agressie inzichtelijk te maken.”                           


Een aanvullend trainingstraject op de werkvloer

Omdat het soms niet meevalt het geleerde toe te passen in de praktijk, omdat gedragspatronen nu eenmaal moeilijk te doorbreken zijn en omdat sommige situaties zo moeilijk en complex zijn dat een team er nog niet helemaal zelf uit komt willen we ook graag de mogelijkheid voor een traject op de werkvloer bieden. Hierbij trainen en begeleiden we het zorgteam in het toepassen van de opgedane kennis en het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Afspraken over de duur en de intensiteit van dit traject maken we met u per situatie. Hierbij werken we, waar mogelijk, ook graag samen met uw aanwezige disciplines.

Kosten

Bij voorkeur worden de trainingen gevolgd door het hele zorgteam samen, zodat de ervaringen en inzichten van de verschillende teamleden uitgewisseld kunnen worden. Bij grotere teams (vanaf 25 personen) is het aan te raden de training over 2 groepen te verdelen. De kosten zijn excl. reiskosten en 21%btw.

  • De algemene training ‘werken met het crisisontwikkelingsmodel’ 450 euro

  • Deze algemene training specifiek gericht op een probleemsituatie 450 euro. De uren ter voorbereiding van de training voor het observeren en analyseren van de situatie worden gedeclareerd à 50 euro per uur

  • De aanvullende training ‘lichaamstechnieken binnen het crisisontwikkelingsmodel’ 600 euro

  • Deze aanvullende training specifiek gericht op een bestaande probleemsituatie 600 euro

  • Een aanvullend trainingstraject op de werkvloer, gedeclareerd à 50 euro per uur